House of Chi

Kontorsinredning

Företag

  • Vill du nå framgång på ditt företag?
  • Vill du minska stress och öka välmående hos din personal?
  • Vill du förbättra ledarskapet?
  • Vill du öka produktiviteten?

Arbetsplatsen är en viktig del av våra liv, genom att göra små förändringar i inredningsmiljön kan man bland annat skapa ett bättre arbetsklimat. Genom att använda Feng Shui´s verktyg i planeringen av inredningen kan man bland annat förstärka varumärket, reducera stress, hålla bra och givande möten, skapa trivsammare miljöer för medarbetare och därmed öka frisknärvaron.  Med Feng Shui´s teorier och verktyg kan jag hjälpa ditt företag eller verksamhet att skapa denna balans och harmoni och därmed nå större framgång i företagandet.

 

Kontakta mig för mer information.

 

Offentlig miljö

Det finns olika typer av offentliga inrättningar och miljöer och alla fyller olika funktioner. Det kan vara ett väntrum, en matsal eller ett sammanträdesrum. Det kan vara ett särskilt boende, en skola eller en vårdcentral. I dessa miljöer nyttjas med fördel teorierna om Feng Shui. Med hjälp av färgval, möblering och personlig placering kan man skapa förutsättningar för de resultat och mål verksamheten vill uppnå. 

 

Kontakta mig för mer information.

 

Hej Rebecca, tack snälla för att du gjort en så utförlig, tydlig och bra och konsultation. Vi har fått många bra tips och bekräftelse på att vissa saker är bra. Jag är supernöjd!

-Cecilia, Lilla kurorten Göteborg