House of Chi

Kontorsinredning

Företag

  • Hur vill du att ditt företag ska synas?
  • Vill du minska stress och öka välmående hos din personal?
  • Vill du öka produktiviteten?

Arbetsplatsen är en viktig del av våra liv, genom att göra små förändringar i inredningsmiljön kan man bland annat skapa ett bättre arbetsklimat, välmående samt öka prestationen hos personal och ledning. Genom att tänka färg, form och material i planeringen av inredningen kan man bland annat förstärka varumärket, reducera stress, hålla bra och givande möten, skapa trivsammare miljöer för medarbetare och därmed öka frisknärvaron och produktiviteten. 

 

Kontakta mig för mer information.

 

Offentlig miljö

Det finns olika typer av offentliga inrättningar och miljöer och alla fyller olika funktioner. Det kan vara ett väntrum, en matsal eller ett sammanträdesrum. Det kan vara ett särskilt boende, en skola eller en vårdcentral. I dessa miljöer nyttjas med fördel teorierna om Feng Shui. Med hjälp av färgval, möblering och personlig placering kan man skapa förutsättningar för de resultat och mål verksamheten vill uppnå. 

 

Kontakta mig för mer information.

 

Hej Rebecca, tack snälla för att du gjort en så utförlig, tydlig och bra och konsultation. Vi har fått många bra tips och bekräftelse på att vissa saker är bra. Jag är supernöjd!

-Cecilia, Lilla kurorten Göteborg