House of Chi

Feng Shui

Feng Shui

Vi påverkas av den miljö vi har om kring oss så även i våra hem där vi samlar kraft och fyller på ny energi efter en dags stimuli. Då är det viktigt att vi har ett hem i balans och harmoni. Genom att praktisera Feng Shui kan vi skapa positiva miljöer att trivas i.

En viktig aspekt är att se till hur det ser ut runt omkring oss, vår omgivning. Det är därför också viktigt att ha en trivsam yttre miljö där positiv energi tar sig in i våra hem eller företag.

Läran om Feng Shui har sina rötter så långt tillbaka som ca 3000 - 6000 år. Det är en österländsk lära där den grundläggande tanken är att vi påverkas av allt som finns runt omkring oss så som färger, former, material, hur vi placerar våra möbler i ett rum och currylinjer (energifält).

Läran används med fördel i våra hem men även på våra arbetsplatser. Feng Shui används så väl i privata hem som stora företag som te x. The Body Shop, Coca-cola, Sony, British Airways, Citibank, Hilton. Men även många kända personer använder sig även av Feng Shui så som Madonna, Tiger Woods, Donald Trump, Steven Spielberg, Oprah Winfrey mfl.  

Läs en artikel på Houzz: "Hur ska man göra för att få bra Feng Shui Shui i sovrummet?"